Vabilo na sestanek Astronomskega društva Orion

Vabimo vas na sestanek Astronomskega društva Orion, ki bo v sredo 17. januarja 2024 ob 18. uri v učilnici 1D6 v novem traktu II. gimnazije Maribor (Trg Miloša Zidanška 1, vstop skozi novi prizidek šole z Žitne ulice, nato desno po stopnicah v 1. nadstropje ali skozi glavni vhod, skozi avlo, na koncu avle desno po hodniku do novega prizidka, nato po stopnicah v 1. nadstropje).

Dnevni red:

1. Igor Žiberna: Planeti zunaj Osončja in njihov indeks podobnosti Zemlji (predavanje)

V predavanju bomo predstavili trenutno stanje na področju raziskav planetov zunaj Osončja in nekaj ekstremnih primerov le-teh. V nadaljevanju bomo predstavili koncept indeksa podobnosti Zemlji, s katerim skušamo na osnovi znanih podatkov o planetih zunaj Osončja oceniti naravne razmere na teh telesih, predvsem v luči pogojev za razvoj take oblike življenja, kot jo poznamo na Zemlji. Na koncu bomo predstavili nekaj Zemlji podobnih eksoplanetov.

2. Igor Žiberna: Astronomski dogodki v letu 2024 (predavanje)

                V kratek predavanju bomo predstavili nekaj zanimivih dogodkov s področja astronomije in kozmonavtike v letu 2024.

3. Občni zbor Astronomskega društva Orion

a. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)

b. Vsebinsko poročilo o delu AD Orion v letu 2023 in razprava o vsebinskem poročilu

c. Finančno poročilo AD Orion za leto 2023 in razprava o finančnem poročilu

d. Načrt dela AD Orion v letu 2024.

4. Razno

Zaradi zagotovitve sklepčnosti člane AD Orion najvljudneje prosim za polno udeležbo!

Prijazen pozdrav,

Igor Žiberna

Ta vnos je bil objavljen v Nekategorizirano. Zaznamek za trajno povezavo.